Informace pro zájemce o dobrovolnictví ve zdravotnictví

„Být dobrovolníkem prospívá zdraví“

„Být dobrovolníkem prospívá zdraví“

Naše motto….

11. 4. 2022 Celý článek »

Kdo může být dobrovolníkem ve zdravotnictví

Pro dobrovolníka ve zdravotnictví platí tři základní podmínky: Dobrovolníkem ve zdravotnictví se může stát každý, komu je více než 18 let, od 15 let pouze se souhlasem rodiče nebo zákonného […]

11. 4. 2022 Celý článek »

Co může dělat dobrovolník ve zdravotnickém zařízení

Dobrovolnické aktivity lze vykonávat na mnoha typech oddělení jak pro dětské tak pro dospělé pacienty. Dobrovolník vždy respektuje přání pacienta a zároveň vykonává pouze takové činnosti, které jsou předem domluvené s koordinátorem dobrovolníků a s ošetřujícím personálem. Nevykonává práci odborného personálu, i kdyby se na tuto profesi již připravoval nebo měl k tomu ukončené vzdělání.

11. 4. 2022 Celý článek »

Jak se stát dobrovolníkem ve zdravotnickém zařízení

Zájemce o roli dobrovolníka ve zdravotnickém zařízení by měl postupovat specifickým způsobem.

11. 4. 2022 Celý článek »

Europass a záznam o dobrovolnictví

Informaci o dobrovolnické práci ve zdravotnictví si dobrovolník může uvádět ve svém životopise.

4. 10. 2017 Celý článek »