Kdo může být dobrovolníkem ve zdravotnictví

Vytvořeno: 11. 4. 2022 Poslední aktualizace: 11. 4. 2022

Pro dobrovolníka ve zdravotnictví platí tři základní podmínky:

  • Dobrovolníkem ve zdravotnictví se může stát každý, komu je více než 18 let, od 15 let pouze se souhlasem rodiče nebo zákonného zástupce.
  • Od dobrovolníka ve zdravotnictví je požadováno potvrzení trestní bezúhonnosti výpisem z Rejstříku trestů.
  • Dobrovolník sám potvrzuje čestným prohlášením svou zdravotní způsobilost k výkonu konkrétního typu dobrovolnické činnosti.