Co může dělat dobrovolník ve zdravotnickém zařízení

Vytvořeno: 11. 4. 2022 Poslední aktualizace: 14. 4. 2022

Mezi nejčastější dobrovolnické činnosti ve zdravotnictví patří následující aktivity.

 • Činnosti na podporu psychické pohody pacientů zahrnují např.:
     – Individuální aktivity v roli společníka, např. čtení, rozhovor s pacientem, společenské hry.
     – Skupinové aktivity, např. výtvarné a hudební dílny, literární večery, divadelní představení, promítání filmů nebo pomoc s organizací takových akcí apod.
     – Zajišťování podpůrných aktivit za přítomnosti zvířat (např. canisterapii se psy).
 • Činnosti přispívající k rehabilitaci a nácviku soběstačnosti pacientů např. aktivity zaměřené na trénink paměti, zpívání nebo recitace jako rehabilitace řeči atd.
 • Pomoc při realizaci osvětových aktivit a informačních kampaní na podporu zdraví.
 • Pomoc s řešením následků mimořádných situací, např. po povodních a jiných přírodních katastrofách nebo v situacích související s různými epidemiemi.
 • Pomoc v organizačních a technických oblastech se může týkat např. pomoc s úpravou zahrady, natíráním plotu nebo na recepcích pomoc pacientům s navigací a lepší orientací po areálu nemocnice aj.