Ministerstvo zdravotnictví nově přechází na doménu mzd.gov.cz. Více informací.

Lázeňská péče, balneotechnici

Platný indikační seznam pro lázeňskou péči

Vzhledem k tomu, že právní úprava k poskytování lázeňské léčebně rehabilitační péče je obsažena v novele zákona o veřejném zdravotním pojištění (zákon č. 1/2015 Sb.) a zároveň v prováděcí  vyhlášce (vyhláška č. 2/2015 […]

20. 7. 2020 Celý článek »

Seznam poskytovatelů lázeňské léčebně rehabilitační péče v České republice

Seznam obsahuje všechny poskytovatele lázeňské léčebně rehabilitační péče, kteří mají platné povolení k využívání přírodních léčivých zdrojů (anebo se nachází ve vnitřním území lázeňského místa s klimatickými podmínkami vhodnými k […]

15. 7. 2020 Celý článek »

Balneotechnici

V přílohách zde naleznete: Základy práce balneotechnika Seznam doporučené literatury ke zkoušce odb. způsobilosti k výkonu odb. dohledu nad využíváním a ochranou přír. léčivých zdrojů a zdrojů přír. minerálních vod

8. 6. 2016 Celý článek »