Balneotechnici

Vytvořeno: 8. 6. 2016 Poslední aktualizace: 2. 12. 2020

V přílohách zde naleznete:

  • Základy práce balneotechnika
  • Seznam doporučené literatury ke zkoušce odb. způsobilosti k výkonu odb. dohledu nad využíváním a ochranou přír. léčivých zdrojů a zdrojů přír. minerálních vod

Přílohy