Ministerstvo zdravotnictví nově přechází na doménu mzd.gov.cz. Více informací.

Platný indikační seznam pro lázeňskou péči

Vytvořeno: 20. 7. 2020 Poslední aktualizace: 2. 12. 2020

Vzhledem k tomu, že právní úprava k poskytování lázeňské léčebně rehabilitační péče je obsažena v novele zákona o veřejném zdravotním pojištění (zákon č. 1/2015 Sb.) a zároveň v prováděcí  vyhlášce (vyhláška č. 2/2015 Sb.), zpracovalo ministerstvo zdravotnictví za účelem lepší orientace v těchto předpisech a k usnadnění aplikace předpisů v praxi:

Materiál k aplikaci zákonné úpravy v oblasti poskytování lázeňské léčebně rehabilitační péče.

V materiálu je zpracována i přehledná tabulka, obsahující náležitosti přílohy č. 5 zákona a  náležitosti vyhlášky, tedy zejména přehled indikačních skupin a nemocí, ustanovení týkající se četnosti, opakování a prodloužení lázeňských pobytů a odborná kritéria pro poskytování lázeňské léčebně rehabilitační péče včetně lázeňských míst, ve kterých se nachází přírodní léčivý zdroj nebo klimatické podmínky vhodné k léčbě nemocí.

Přílohy