Agenda oddělení ČIL, základní pojmy, související legislativa

Český inspektorát lázní a zřídel (ČIL)

Český inspektorát lázní a zřídel je jako součást Ministerstva zdravotnictví ústředním orgánem státní správy pro stanovení podmínek pro vyhledávání, ..

20. 7. 2020 Celý článek »

Činnost inspektorátu

Ministerstvo je dle lázeňského zákona ústředním úřadem státní správy pro vyhledávání, ochranu, využívání a další rozvoj zdrojů, přírodních léčebných..

20. 7. 2020 Celý článek »

Základní pojmy a zkratky

Základní pojmy podle zákona 164/2001 Sb. (viz příloha):přírodní léčivý zdroj (PLZ) – přirozeně se vyskytující minerální voda, plyn nebo peloid, kter..

20. 7. 2020 Celý článek »

Související legislativa

Zákon č.164/2001 Sb., (254.5 kB) o přírodních léčivých zdrojích, zdrojích přírodních minerálních vod, přírodních léčebných lázních a lázeňských místech a o změně některých souvisejících zákonů (lázeňský zákon)

20. 7. 2020 Celý článek »