Nejčastější dotazy

Vytvořeno: 11. 6. 2010 Poslední aktualizace: 11. 6. 2010

V této sekci naleznete nejčastější dotazy od žadatelů a příjemců dotace z oblasti intervence 3.2 Služby v oblasti veřejného zdraví.

V případě jakýchkoli dalších dotazů se obracejte v době realizace na svého projektového manažera nebo v době podávání žádosti na oddělení projektového řízení (EF/2).

Přílohy