Aktualizace textu výzev k předkládání žádostí o poskytnutí grantu sub-projektů do malých grantových schémat pro Aktivitu I. Psychiatrická péče a Aktivitu II. Péče o děti

Vytvořeno: 27. 10. 2014 Poslední aktualizace: 27. 10. 2014

V rámci Programu CZ11 „Iniciativy v oblasti veřejného zdraví“ byly aktualizovány texty výzev k předkládání žádostí o poskytnutí grantu sub-projektů do malých grantových schémat pro Aktivitu I. Psychiatrická péče a Aktivitu II. Péče o děti.

Aktualizovaný text výzvy k předkládání žádostí o poskytnutí grantu sub-projektů pro malé grantové schéma Aktivita I. Psychiatrická péče naleznete zde.

Aktualizovaný text výzvy k předkládání žádostí o poskytnutí grantu sub-projektů pro malé grantové schéma Aktivita II. Péče od děti naleznete zde.