Aktualizace postupů pro práci s Benefitem – Monitorovací hlášení/zprávy

Vytvořeno: 8. 4. 2013 Poslední aktualizace: 8. 4. 2013

Aktualizace postupu vyplňování monitorovacího hlášení a zpráv: v případě, že se v rámci projektu nemění hodnota indikátorů, nemění se nově ani datum dosažení hodnoty indikátorů.

Aktualizovaný postup pro práci s Benefitem zde.