Aktualizace Pokynů Ministerstva zdravotnictví pro žadatele a konečné příjemce grantu sub-projektu z Norských fondů 2009 – 2014 v rámci Programu CZ11„Iniciativy v oblasti veřejného zdraví“

Vytvořeno: 5. 5. 2015 Poslední aktualizace: 5. 5. 2015

Informujeme o aktualizaci textu Pokynů Ministerstva zdravotnictví pro žadatele a konečné příjemce grantu sub-projektu z Norských fondů 2009 – 2014 v rámci Programu CZ11„Iniciativy v oblasti veřejného zdraví“ Malá grantová schémata.

V Pokynech byly aktualizovány informace, týkající se vložení zdroje kurzů cizích měn do textu Pokynů, doplnění informací o financování sub-projektů NNO, doplnění informací o výdajích partnera a úpravy přílohy Pokynů č. 5 Soupis uhrazených dokladů.

Aktualizované Pokyny Ministerstva zdravotnictví pro žadatele a konečné příjemce grantu sub-projektu pro malé grantové schéma Aktivita I. Psychiatrická péče naleznete zde.

Aktualizované Pokyny Ministerstva zdravotnictví pro žadatele a konečné příjemce grantu sub-projektu pro malé grantové schéma Aktivita II. Péče o děti naleznete zde.