Zpráva o činnosti zařízení transfuzní služby za rok 2015

Vytvořeno: 22. 12. 2016 Poslední aktualizace: 22. 12. 2016

Ministerstvo zdravotnictví  zveřejňuje podle Přílohy 1, bod 5.2.5. vyhlášky č. 143/2008 Sb., o stanovení bližších požadavků pro zajištění jakosti a bezpečnosti lidské krve a jejích složek (vyhláška o lidské krvi) zprávu o činnosti zařízení transfuzní služby za rok 2015.

Přílohy