Zpráva o činnosti zařízení transfuzní služby za rok 2013

Vytvořeno: 2. 7. 2014 Poslední aktualizace: 2. 7. 2014

Ministerstvo zdravotnictví  zveřejňuje podle Přílohy 1, bod 5.2.5. vyhlášky č. 143/2008 Sb., o stanovení bližších požadavků pro zajištění jakosti a bezpečnosti lidské krve a jejích složek (vyhláška o lidské krvi) zprávu o činnosti zařízení transfuzní služby za rok 2013.

 

Přílohy