Zpráva o činnosti zařízení transfuzní služby za rok 2012

Vytvořeno: 16. 7. 2013 Poslední aktualizace: 16. 7. 2013

Ministerstvo zdravotnictví  zveřejňuje podle Přílohy 1, bod 5.2.5. vyhlášky č. 143/2008 Sb., o stanovení bližších požadavků pro zajištění jakosti a bezpečnosti lidské krve a jejích složek (vyhláška o lidské krvi) zprávu o činnosti zařízení transfuzní služby za rok 2012.

Přílohy