Zpráva o činnosti zařízení transfuzní služby a krevních bank za rok 2020

Vytvořeno: 27. 4. 2022 Poslední aktualizace: 27. 4. 2022

Ministerstvo zdravotnictví zveřejňuje zprávu o činnosti zařízení transfuzní služby a krevních bank za rok 2020 vypracovanou v souladu se zněním Přílohy 1, bod 5.3.5. a Přílohy 7 vyhlášky č. 143/2008 Sb., o stanovení bližších požadavků pro zajištění jakosti a bezpečnosti lidské krve a jejích složek (vyhláška o lidské krvi), ve znění pozdějších předpisů.

Přílohy