Zpráva o činnosti zařízení transfuzní služby a krevních bank za  rok 2017

Vytvořeno: 3. 9. 2018 Poslední aktualizace: 3. 9. 2018

Ministerstvo zdravotnictví zveřejňuje zprávu o činnosti zařízení transfuzní služby a krevních bank za rok 2017 vypracovanou v souladu se zněním Přílohy 1, bod 5.3.5. a Přílohy 7 vyhlášky č. 143/2008 Sb., o stanovení bližších požadavků pro zajištění jakosti a bezpečnosti lidské krve a jejích složek (vyhláška o lidské krvi), ve znění pozdějších předpisů.

Přílohy