Změna výzvy k předkládání žádostí o podporu v rámci Národního plánu obnovy, č. 5 s názvem „Zlepšení vzdělávání zdravotnických pracovníků“

Vytvořeno: 27. 2. 2023 Poslední aktualizace: 12. 6. 2023

Ministerstvo zdravotnictví provedlo změnu 5. výzvy Národního plánu obnovy v rámci komponenty 6.1. Zvýšení odolnosti systému zdravotní péče. Změna spočívá v posunutí termínu pro předkládání žádostí o poskytnutí dotace, a to z 28. 2. 2023 na 31. 3. 2023. Ostatní parametry výzvy zůstávají nezměněny.

Přílohy