Změna Výzvy k předkládání žádostí o podporu v rámci Národního plánu obnovy, č. 3 s názvem „Vybudování českého onkologického institutu – Motolského onkologického centra“

Vytvořeno: 30. 11. 2022 Poslední aktualizace: 12. 6. 2023

Ministerstvo zdravotnictví vyhlásilo dne 6. října 2022 výzvu k předkládání žádostí o podporu č. 3 v rámci Národního plánu obnovy, komponenty 6.2. Národní plán na posílení onkologické prevence a péče. Dne 30.11.2022 dochází ke změně výzvy posunutím termínu ukončení příjmu žádosti.

Termín ukončení příjmu žádosti je nově stanoven na 31. prosince 2022.

Konkrétní podmínky jsou uvedeny ve Výzvě k předkládání žádostí o podporu č. 3 a v Obecných pravidlech pro žadatele a příjemce komponent 6.1 a 6.2 Národního plánu obnovy a Specifických pravidlech pro 3. výzvu.

Žádost bude podána v rámci Informačního systému IS KP 2014+.

Individuální konzultace před podáním žádosti poskytne: Ministerstvo zdravotnictví ČR, odbor evropských fondů a investičního rozvoje, Palackého nám. 4, 128 01 Praha 2.  Kontaktní osobou je: Ing. Linda Nevšímalová, garantka výzvy, tel.: +420 224 972 128, e-mail: linda.nevsimalova@mzcr.cz a npo@mzcr.cz.

 

Přílohy