Změna přílohy 1.5 Formulář vyhodnocení finančního zdraví žadatele k 5. výzvě 3.2 IOP pro aktivitu 3.2a

Vytvořeno: 12. 3. 2010 Poslední aktualizace: 12. 3. 2010

V souvislosti s vyhlášením 5. výzvy IOP pro aktivitu 3.2a oznamuje Ministerstvo zdravotnictví závaznou aktualizaci výpočtu finančního zdraví na základě přílohy 1.5 Formulář vyhodnocení finančního zdraví žadatele. Upozorňujeme žadatele s právní subjektivitou a.s. a s.r.o. založené kraji a obcemi na nutnost kontroly stávajícího výpočtu dle aktualizované tabulky. Změna je platná od 12. 3. 2010 (aktualizovaná příloha viz níže).

Přílohy