Zkrácení lhůty pro podání žádosti o podporu 5. Výzvy – Vysoce specializovaná péče v oblasti onkogynekologie a perinatologie

Vytvořeno: 3. 10. 2016 Poslední aktualizace: 23. 7. 2020

Ministerstvo pro místní rozvoj ČR jako ŘO IROP oznamuje zkrácení lhůty pro příjem žádostí o podporu z původního data 1. 12. 2017 na 15. 6. 2017 z důvodu opatření ke zlepšení efektivity čerpání. Ostatní parametry textu 5. výzvy jsou zachovány beze změny.

Přílohy