Závěrečná zpráva

Vytvořeno: 11. 1. 2017 Poslední aktualizace: 11. 1. 2017

Závěrečná zpráva o realizaci projektu v rámci programu Ministerstva zdravotnictví Program na podporu NNO působících v oblasti zdravotnictví a ochrany zdraví pro rok 2016 (dále jen Závěrečná zpráva) je předkládána poskytovateli dotace v souladu s Metodikou Ministerstva zdravotnictví pro přidělování neinvestičních finančních prostředků na program „Program na podporu NNO působících v oblasti zdravotnictví a ochrany zdraví pro rok 2016“ pro rok 2016 (dále jen Metodika) a příslušným Rozhodnutím Ministerstva zdravotnictví o poskytnutí neinvestiční dotace ze státního rozpočtu České republiky na rok 2016 (dále jen Rozhodnutí) a Podmínkami přidělení dotace, pro použití dotace, vyúčtování poskytnutých finančních prostředků a vypořádání se státním rozpočtem dle níže uvedené tabulky.

Závěrečnou zprávu v příloze je třeba odeslat ve 2 písemných vyhotoveních a současně na elektronickém nosiči v termínu do 15. 2. 2017 na adresu: Ministerstvo zdravotnictví, oddělení koncepcí a strategií, Palackého nám. 4, 128 01 Praha 2.

 

Přílohy