Závazný pokyn č. 7 k PPŽP pro 3. výzvu

Vytvořeno: 21. 11. 2011 Poslední aktualizace: 21. 11. 2011

Důvodem úpravy je možnost prodloužení termínu ukončení realizace projektu, která může přesáhnout termín stanovený ve Výzvě a v Závazném pokynu č. 5 k Příručce pro žadatele a příjemce ze dne 10.11.2010. Toto prodloužení bude umožněno těm příjemcům, kteří prokáží, že se vyskytly objektivní důvody, které by znemožnily plnění harmonogramu a tím ukončení realizace projektu v termínu stanoveném v Rozhodnutí/Stanovení výdajů.