Závazný pokyn č. 6 k Příručkám pro žadatele a příjemce v rámci 2. a 5. výzvy

Vytvořeno: 19. 6. 2012 Poslední aktualizace: 19. 6. 2012

Příručky pro žadatele a příjemce verze 1.1 pro 2. a 5. výzvu byly dne 11. června 2012 aktualizovány Závazným pokynem č. 6. Důvodem pro jeho vydání je účinnost zákona 55/2011 Sb., kterým se mění zákon č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů. Tento Závazný pokyn upravuje finanční limity pro zakázky malého rozsahu a další povinnosti v při zadávání veřejných zakázek souvislosti s novelou zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách. Účinnost tohoto pokynu se nevztahuje na veřejné zakázky zahájené do 31. 3. 2012 včetně.

 

Závazný pokyn pro 2. výzvu ke stažení zde.

Závazný pokyn pro 5. výzvu ke stažení zde.