Závazný pokyn č. 5 k Příručce pro žadatele a příjemce v rámci 9. výzvy

Vytvořeno: 27. 9. 2012 Poslední aktualizace: 27. 9. 2012

Tento Závazný pokyn upravuje způsob, jakým je postupováno v případech, kdy OSS jako příjemce finančních prostředků v rámci 9. výzvy 3.2 IOP poruší Podmínky Stanovení výdajů.

Důvodem pro vydání závazného pokynu je potřeba informovat příjemce o tom, jakým způsobem jsou sankcionována porušení jednotlivých podmínek a jak bude ze strany poskytovatele postupováno v případě porušení Podmínek Stanovení výdajů.

Dokument je možné stáhnout zde.