Závazný pokyn č. 5 k Příručce pro žadatele a příjemce v rámci 7. výzvy

Vytvořeno: 24. 10. 2012 Poslední aktualizace: 24. 10. 2012

Příručka pro žadatele a příjemce verze 1.1 pro 7. výzvu byla dne 19. října 2012 aktualizována Závazným pokynem č. 5.

Důvodem vydání tohoto závazného pokynu je aktualizace dvou stávajících příloh Příručky pro žadatele a příjemce a rovněž zavedení nové přílohy, v níž je upraven postup poskytovatele v případech, kdy OSS jako příjemce finančních prostředků v rámci 7. výzvy 3.2 IOP poruší Podmínky Stanovení výdajů.
 

Závazný pokyn je možné stáhnout zde.