Závazný pokyn č. 4 k Příručce pro žadatele a příjemce v rámci 9. výzvy

Vytvořeno: 23. 7. 2012 Poslední aktualizace: 23. 7. 2012

Příručka pro žadatele a příjemce verze 1.0 byla dne 17. července 2012 aktualizována Závazným pokynem č. 4. Důvodem vydání závazných pokynů je závazné stanovisko Řídícího orgánu IOP č. 2, které stanovuje nové požadavky na postup při realizaci výběrových řízení u zakázek spolufinancovaných ze zdrojů EU nespadajících pod aplikaci zákona č. 137/2006 Sb. o veřejných zakázkách.

Dokument ke stažení zde.