Závazný pokyn č. 4 k PPŽP pro 7. výzvu

Vytvořeno: 13. 12. 2010 Poslední aktualizace: 13. 12. 2010

Závazný pokyn č. 4 stanovuje povinnost příjemců dotace uveřejňovat na svých webových stránkách plné znění zadávací dokumentace a dále povinnost zajistit to, že podmínky následných smluvních vztahů mohou být zveřejněny.


Důvodem pro jeho vydání je zvýšení transparentnosti průběhu veřejných zakázek spolufinancovaných z prostředků Evropského fondu pro regionální rozvoj.

Přílohy