Závazný pokyn č. 3 k PPŽP pro 8. výzvu

Vytvořeno: 31. 8. 2011 Poslední aktualizace: 31. 8. 2011

Příručka pro žadatele a příjemce verze 1.0 byla dne 30. srpna 2011 aktualizována Závazným pokynem č. 3. Důvodem vydání tohoto závazného pokynu je stanovení postupu pro příjemce v případě, že vůči svému dodavateli v rámci projektu uplatnil smluvní pokutu či sankci za dodání plnění veřejné zakázky, čímž došlo ke snížení pořizovacích nákladů a tím i způsobilých výdajů projektu.

Dále jsou upravena pravidla závaznosti výše jednotlivých dílčích pořízení majetku v rámci kódu rozpočtu 02, což má přispět ke zvýšení hospodárnosti při zadávání veřejných zakázek.