Závazný pokyn č. 3 k PPŽP pro 7. výzvu

Vytvořeno: 14. 10. 2010 Poslední aktualizace: 14. 10. 2010

Příručka pro žadatele a příjemce verze 1.1 byla dne 11. října 2010 aktualizována Závazným pokynem č. 3. Závazný pokyn č. 3 upravuje povinnost příjemců dotace zasílat odboru evropských fondů pozvánku na otevírání obálek při realizaci zakázek s vyšší hodnotou a to minimálně pět pracovních dnů před jejím konáním.

Přílohy