Závazný pokyn č.3 k PPŽP pro 5. výzvu

Vytvořeno: 7. 2. 2011 Poslední aktualizace: 7. 2. 2011

Příručka pro žadatele a příjemce verze 1.1 byla dne 7. února 2011 aktualizována Závazným pokynem č. 3. Závazný pokyn č. 3 zpřesňuje postup pro příjemce při úhradě faktur z čerpacího a běžného účtu a upravení informace u specifického symbolu pro identifikaci platby pro příjemce, jejichž výdaje jsou financovány prostřednictvím limitky. Součástí tohoto závazného pokynu je aktualizace přílohy Příručky pro žadatele příjemce č. 4.2 Soupisky faktur a v návaznosti na to také přílohy Příručky pro žadatele a příjemce č. 4.3, kde je postup pro vyplňování soupisku faktur upraven.

Přílohy