Závazný pokyn č. 2 k Příručce pro žadatele a příjemce v rámci 14. výzvy

Vytvořeno: 15. 5. 2013 Poslední aktualizace: 15. 5. 2013

Příručka pro žadatele a příjemce verze 1.0 byla dne 15. 5. 2013 aktualizována Závazným pokynem č. 2. Důvodem vydání tohoto závazného pokynu je navýšení maximální přípustné výše dotace z ERDF+SR na 90 mil. Kč na jeden projekt. V případě, kdy je žadatel součástí „Spolupracujících komplexních onkologických center“, plní všechny subjekty zde uvedené maximální přípustnou výši dohromady.

 Závazný pokyn č. 2 je ke stažení zde.