Závazný pokyn č. 1 pro projekty 2., 3. a 4. výzvy IOP

Vytvořeno: 8. 4. 2010 Poslední aktualizace: 8. 4. 2010

Poskytovatel dotace MZd vydal dne 2.4.2010 Závazné pokyny č. 1, který platí pro příjemce z druhé, třetí a čtvrté výzvy. Závazným pokynem je upravena oblast zadávání veřejných zakázek, monitoring a financování.  


 


Závazný pokyn č. 1 pro projekty 2. výzvy je k dispozici ke stažení zde


Závazný pokyn č. 1 pro projekty 3. výzvy je k dispozici ke stažení zde


Závazný pokyn č. 1 pro projekty 4. výzvy je k dispozici ke stažení zde