Závazný pokyn č. 1 k Příručkám pro žadatele a příjemce v rámci 9. a 10. výzvy

Vytvořeno: 24. 4. 2012 Poslední aktualizace: 24. 4. 2012

Dne 24.4.2012 byly vydány Závazné pokyny, které aktualizují Příručky pro žadatele a příjemce v rámci 9. a 10. výzvy.

Tyto Závazné pokyny zavádí povinnost předložit jako přílohu Projektové dokumentace, která je povinnou součástí žádosti o dotaci Formulář k posouzení veřejné podpory v rámci projektu. 
 
Závazné pokyny je možno nalézt zde (9. výzva) a (10. výzva).