Závazný pokyn č. 1 k Příručce pro žadatele a příjemce v rámci 8. výzvy

Vytvořeno: 19. 6. 2012 Poslední aktualizace: 19. 6. 2012

Příručka pro žadatele a příjemce verze 1.1 z 8. výzvy byla dne 11. června 2012 aktualizována Závazným pokynem č. 1. Důvodem pro jeho vydání je účinnost zákona 55/2011 Sb., kterým se mění zákon č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů. Tento Závazný pokyn upravuje finanční limity pro zakázky malého rozsahu a další povinnosti v při zadávání veřejných zakázek souvislosti s novelou zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách. Účinnost tohoto pokynu se nevztahuje na veřejné zakázky zahájené do 31. 3. 2012 včetně.

Závazný pokyn ke stažení zde.