Závazný pokyn č. 1 k Příručce pro žadatele a příjemce v rámci 18. výzvy

Vytvořeno: 23. 1. 2014 Poslední aktualizace: 23. 1. 2014

Příručka pro žadatele a příjemce verze 1.0 byla dne 22. 1. 2014 aktualizována Závazným pokynem č. 1. Důvodem vydání tohoto závazného pokynu je upřesnění technického parametru přístroje Magnetická rezonance, který je součástí standardu vybavenosti pro dospělá TC. Síla magnetického pole je stanovena min. 1,5T a max. 3T. V souvislosti s tímto upřesněním dochází k úpravě přílohy PPŽP č 1.7 Tabulky pro sledování indikátorů.

Závazný pokyn č. 1 je ke stažení zde.