Závazný pokyn č. 1 k Příručce pro žadatele a příjemce v rámci 14. výzvy

Vytvořeno: 16. 4. 2013 Poslední aktualizace: 16. 4. 2013

 
Příručka pro žadatele a příjemce verze 1.0 byla dne 15. 4. 2013 aktualizována Závazným pokynem č. 1. Důvodem vydání tohoto závazného pokynu je navýšení maximální přípustné výše dotace z ERDF+SR na 55 mil. Kč. V případě, kdy je žadatel součástí „Spolupracujících komplexních onkologických center“, plní všechny subjekty zde uvedené maximální přípustnou výši dohromady.

Závazný pokyn č. 1 je ke stažení zde.