Závazný pokyn č. 1 k PPŽP pro 7. výzvu

Vytvořeno: 22. 6. 2010 Poslední aktualizace: 22. 6. 2010

Ministerstvo zdravotnictví jako Zprostředkující subjekt globálního grantu Integrovaného operačního programu vydalo k 22. červnu 2010 Závazný pokyn pro příjemce č. 1, který aktualizuje Příručku pro žadatele a příjemce, verze 1.1.  Tento Závazný pokyn, který byl schválen Řídícím orgánem dne 18.6.2010, upravuje pravomoc Výběrové komise IOP pro zefektivnění systému přerozdělování alokovaných prostředků v oblasti intervence 3.2 Služby v oblasti veřejného zdraví.

Přílohy