Závazný pokyn č. 1 k PPŽP pro 7. výzvu

Vytvořeno: 31. 8. 2011 Poslední aktualizace: 31. 8. 2011

Příručka pro žadatele a příjemce verze 1.1 byla dne 30. srpna 2011 aktualizována Závazným pokynem č. 1. Důvodem vydání tohoto závazného pokynu je stanovení postupu pro příjemce v případě, že vůči svému dodavateli v rámci projektu uplatnil smluvní pokutu či sankci za dodání plnění veřejné zakázky, čímž došlo ke snížení pořizovacích nákladů a tím i způsobilých výdajů projektu.

Postup rozšiřuje informace uvedené v kapitole E.2 Povinnosti příjemce v Příručce pro příjemce a žadatele pro 7. výzvu.