Závazný pokyn č. 1 k PPŽP pro 5. výzvu

Vytvořeno: 14. 9. 2010 Poslední aktualizace: 14. 9. 2010

Pro zjednodušení orientace žadatelů a příjemců v programové dokumentaci a z důvodu urychlení distribuce případných změn byl doplněn postup pro zveřejňování aktualizací příloh Příručky pro žadatele a příjemce.

Přílohy