Ministerstvo zdravotnictví nově přechází na doménu mzd.gov.cz. Více informací.

Základní popis 4. kola SHM

Vytvořeno: 31. 8. 2018 Poslední aktualizace: 31. 8. 2018

4. kolo zpracování SHM probíhá v letech 2018 – 2022 a je definováno následujícími kritérii:

  • úseky hlavních pozemních komunikací, po kterých projede více než 3 000 000 vozidel za rok
  • úseky hlavních železničních tratí, po kterých projede více než 30 000 vlaků za rok
  • aglomerace s více než 100 000 obyvateli, které definuje členský stát
  • hlavní letiště s více jak 50 000 vzletů a přistání za rok

4. kolo SHM bude vycházet z nových údajů o sčítání silniční dopravy 2020 a sčítání lidí, domů a bytů 2020. Rozsah zpracování SHM železnic bude určeno v roce 2021. Zpracovávané aglomerace a hlavní letiště jsou stejné, jako v roce 2017.

Jako rozhodující pro zpracování 4. kola SHM jsou údaje dostupné k roku 2021.

4. kolo SHM bude zpracováno jednotnou výpočtovou metodikou Cnossos_EU.

Strategické hlukové mapy 4. kola by měly být dokončeny do 30.6.2022 a výsledky reportovány Evropské komisi do 31.12.2022.

Akční plány by měly být pořizovateli dokončeny do 18.7.2023 a souhrnné výsledky reportovány Evropské komisi do 18.1.2024.

Česká republika resp. Ministerstvo zdravotnictví průběžně informuje Evropskou komisi o pořízení SHM a AP včetně reportingu.