Žádosti o poskytnutí dotace vyloučené pro formální nedostatky

Vytvořeno: 17. 3. 2020 Poslední aktualizace: 18. 5. 2021

Ve smyslu ustanovení § 60a odst. 7 zákona o nelékařských zdravotnických povoláních Ministerstvo zdravotnictví posoudilo podané žádosti o poskytnutí dotace z dotačního programu Rezidenční místa ve věci dodržení stanovených formálních náležitostí. Přehled vyloučených žádostí je uveřejněn v jednotlivých přílohách dle oborů. Proti vyloučení žádosti lze do 5 dnů od zveřejnění na adresu ministerstva podat námitku. Žádosti, které splnily formální náležitosti (nebyly vyřazeny), budou postoupeny k odbornému hodnocení akreditační komise.

Přílohy