Žádosti o odškodnění protiprávních sterilizací

Vytvořeno: 21. 2. 2024 Poslední aktualizace: 22. 2. 2024

Ministerstvo zdravotnictví zveřejňuje postup při podání žádosti o přiznání nároku na poskytnutí jednorázové peněžní částky osobám sterilizovaným v rozporu s právem podle zákona č. 297/2021 Sb.
a také vzor žádosti.  

Pro danou problematiku zřídilo ministerstvo informační linku 211155505, která je v provozu každé pondělí a středu od 9 do 15 hodin. K dispozici je také e-mailová adresa: sterilizace@mzcr.cz

Žadatelky nebo jejich zmocněnci se na uvedené kontakty mohou obracet například o tyto informace:

 • Zda ministerstvo žádost eviduje (byla doručena dle požadavků).
 • Zda ministerstvu bylo doručeno doplnění, které měla žadatelka zaslat v běhu řízení.
 • Zda už ministerstvo obdrželo zdravotnickou dokumentaci od nemocnice.
 • Zda dosud bylo/nebylo vydáno rozhodnutí.

Na informační lince nelze sdělit informace o výsledku řízení ani o tom, kdy bude vydáno rozhodnutí.

 

Otázky a odpovědi:

 1. Jak mohu komunikovat s ministerstvem?

Žádosti a další úkony lze podávat pouze písemně, datovou schránkou nebo e-mailem s uznávaným el. podpisem.

 1. Jak mám nahlásit změnu kontaktní údajů či změnu čísla bankovního účtu?

Změny se mohou hlásit pouze písemně, datovou schránkou nebo e-mailem s uznávaným el. podpisem.

 1. Jaká je lhůta na vyřízení žádosti?

Lhůta je 60 dnů, ale nezapočítává se do ní doba přerušení řízení (je-li přerušeno) a doba, během níž ministerstvo opatřuje zdravotnickou dokumentaci od nemocnic (až 15 dnů).

 1. Do kdy je možné žádost podat?

Žádost je možné podat do 1. 1. 2025. Protože se však v případě 1. 1. 2025 jedná o svátek, žádost lze podat na ministerstvo dne 2.1.2025. Žádost musí být nejpozději dne 2. 1. 2025 ministerstvu již doručena, nestačí tedy, aby byla podána na poště!

 1. Bude se ministerstvo žádostí zabývat i po roce 2024?

Ano, ale pouze v případě, že bude Vaše žádost řádně doručena do konce roku 2024, respektive do 2. 1. 2025.  V takovém případě bude řízení pokračovat i v roce 2025.

 1. Jak se dozvím, jestli bylo mé žádosti vyhověno nebo jestli byla zamítnuta?

Řízení končí vydáním rozhodnutí, které je doručováno poštou v obálce s červeným pruhem do vlastních rukou žadatele/žadatelky nebo do rukou jejího zástupce, pokud je v řízení někým zastoupena.

 1. Jak a kam mi budou peníze vyplaceny?

Peněžní prostředky budou vyplaceny do 45 dnů ode dne, kdy si žadatel/ka převezme z pošty nebo z datové schránky kladné rozhodnutí (rozhodnutí musí nabýt právní moci, to se stane po uplynutí 15 dnů, a dalších 30 dnů má ministerstvo na vyplacení, to znamená 30 + 15 = 45). Peníze budou vyplaceny na číslo účtu, které je uvedeno v žádosti.

 1. Jak je možné, že sestra/kamarádka/sousedka obdržely peníze, i když podaly žádost až po mně?

Každé řízení je různě složité, trvá jinou dobu. Pořadí doručení tak není jediným faktorem, který ovlivňuje rychlost vyřízení konkrétní žádosti.

V případě, že došlo u Vás ke změně údajů, je potřeba zaslat na ministerstvo dopis, ve kterém uvedete, že jste podala žádost o odškodnění protiprávní sterilizace a že oznamujete konkrétní změnu – a uvedete jakou. V dopise je nutné vždy uvést jméno, příjmení, datum narození a bydliště a hlavně je potřeba se vlastnoručně podepsat. Pokud znáte číslo jednací, je vhodné uvést i číslo jednací.

Svůj dopis zašlete na: Ministerstvo zdravotnictví, Odbor právní, Palackého náměstí 4, 128 01 Praha 2. Ministerstvo je žádostmi dlouhodobě přetíženo, proto prosíme o trpělivost. Každá žádost bude vyřízena.

Přílohy