Žádost o změnu finanční části Rozhodnutí o poskytnutí neinvestiční dotace ze státního rozpočtu ČR na rok 2016

Vytvořeno: 13. 6. 2016 Poslední aktualizace: 13. 6. 2016

Žádost o změnu finanční části Rozhodnutí o poskytnutí neinvestiční dotace ze státního rozpočtu ČR na rok 2016 v rámci dotačního programu MZ ČR Péče o děti a dorost  (příloha PDD) a Prevence kriminality (příloha PK)

Přílohy