Žádost o schválení změny v rámci dotačního programu Ministerstva zdravotnictví na realizaci projektů podpory specializačního vzdělávání v nelékařských oborech

Vytvořeno: 11. 11. 2021 Poslední aktualizace: 27. 2. 2023

Ministerstvo zdravotnictví ČR, Odbor ošetřovatelství a nelékařských povolání zveřejňuje Žádost o schválení změny v rámci dotačního programu Ministerstva zdravotnictví na realizaci projektů podpory specializačního vzdělávání v nelékařských oborech.

Pokud v rozhodnutí dojde ke změně příjmení, bydliště nebo názvu příjemce, zasílá se tato informace datovou schránkou na administrátora (IPVZ) spolu s doložením této skutečnosti (oddací list, čestné prohlášení apod.).

Změna se projeví při vystavení nového změnového rozhodnutí nebo stanoviska.

 

Pro nový formulář přejděte zde: Žádost o změnu – Ministerstvo zdravotnictví (mzcr.cz)