Výzva k předkládání Žádostí o poskytnutí grantu sub-projektů pro Program implementace švýcarsko-české spolupráce

Vytvořeno: 1. 11. 2012 Poslední aktualizace: 1. 11. 2012

Ministerstvo zdravotnictví ČR vyhlašuje dne 1.11.2012 první výzvu k předkládání Žádostí o poskytnutí grantu sub-projektů pro Program implementace švýcarsko-české spolupráce na Ministerstvu zdravotnictví ČR. Předmětem výzvy jsou aktivity I,II,III zaměřené na dlouhodobou, paliativní a geriatrickou péči, domácí péči a podporu institucionálního zajištění nestátního neziskového sektoru v ČR působící v podporované oblasti. Bližší informace naleznete zde.