Výzva k předkládání žádostí o dotaci v rámci Programu podpory dobrovolnické činnosti u poskytovatelů zdravotních služeb v rámci projektu Efektivizace systému nemocniční péče v ČR prostřednictvím dobrovolnické činnosti

Vytvořeno: 22. 10. 2020 Poslední aktualizace: 23. 10. 2020

Ministerstvo zdravotnictví ČR vyhlašuje dne 22. října 2020 výzvu k předkládání žádostí o dotaci v rámci Programu podpory dobrovolnické činnosti u poskytovatelů zdravotních služeb v projektu Efektivizace systému nemocniční péče v ČR prostřednictvím dobrovolnické činnosti.

Předmětem programu je podpora 16 poskytovatelů zdravotních služeb lůžkové péče směřující k rozvoji dobrovolnické činnosti a k podpoře činnosti koordinátora dobrovolnictví u poskytovatele zdravotních služeb. Dalším cílem je pilotní ověření nově vznikající Metodiky programu dobrovolnictví, tzn. odzkoušení metodiky v praxi.

Termín ukončení příjmu žádostí je stanoven na 7. ledna 2021. Maximální možná dotace pro jednoho poskytovatele zdravotních služeb je stanovena na 950 000 Kč.

Rozvoj dobrovolnické činnosti a podpora činnosti koordinátora dobrovolnictví budou hrazeny z projektu „Efektivizace systému nemocniční péče v ČR prostřednictvím dobrovolnické činnosti“,
reg. číslo: CZ.03.3.X/0.0/0.0/15_018/0007517 realizovaného Ministerstvem zdravotnictví v rámci Operačního programu Zaměstnanost spolufinancovaného z Evropského sociálního fondu.

Konkrétní podmínky jsou uvedeny ve Výzvě k předkládání žádosti a v Pokynech pro žadatele a příjemce programu podpory dobrovolnické činnosti u poskytovatelů zdravotních služeb.

V průběhu vyhlášení výzvy plánuje Ministerstvo zdravotnictví uskutečnit seminář pro potenciální žadatele. Vzhledem k vývoji epidemiologické situace budou bližší informace o datu a formě konání semináře poskytnuty v nejbližších dnech.

Individuální konzultace před podáním Žádosti o dotaci poskytne: Ministerstvo zdravotnictví ČR, odbor evropských fondů a investičního rozvoje, Palackého nám. 4, 128 01 Praha 2.  Kontaktní osobou je: Ing. Diana Černochová, projektová manažerka projektu, tel.: +420 224 972 347, e-mail: Diana.Cernochova@mzcr.cz a dobrovolnici@mzcr.cz.

Přílohy:

Výzva k předkládání Žádostí o dotaci

Pokyny pro žadatele a příjemce programu podpory dobrovolnické činnosti u poskytovatelů zdravotních služeb

Příloha Pokynů č. 1 Žádost o dotaci

Příloha Pokynů č. 2 Pracovní náplň KDZS

Příloha Pokynů č. 3 Obsahový abstrakt Metodického doporučení

Příloha Pokynů č. 4 Zpráva o realizaci

Příloha Pokynů č. 5 Hodnotící kritéria

Příloha Pokynů č. 6 Vzor Rozhodnutí o poskytnutí dotace

Příloha Pokynů č. 7 Oznámení o změnách v projektu

Příloha Pokynů č.  8 Text – povinný plakát

Přílohy