Vysvětlení specifikace standardů přístrojové vybavenosti komplexních cerebrovaskulárních a iktových center „Lůžko JIP vybavené“ – 8. výzva 3.2 IOP

Vytvořeno: 24. 2. 2011 Poslední aktualizace: 24. 2. 2011

Specifikace položky standardů přístrojové vybavenosti komplexních cerebrovaskulárních a iktových center – „Lůžko JIP vybavené“ v rámci 8. Výzvy Integrovaného operačního programu oblasti intervence 3.2 Služby v oblasti veřejného zdraví (3.2 IOP)
 
Na základě častých dotazů žadatelů a dohody s odbornými společnostmi oznamuje Odbor evropských fondů Ministerstva zdravotnictví ČR vysvětlující specifikaci následující položky uvedené v příloze č. 1.6 Příručky pro žadatele a příjemce pro 8. výzvu IOP (Standardy vybavenosti národní sítě):


  • Lůžko JIP vybavené (lůžko, matrace, monitor s elektroencefalografickým (EEG) modulem, ventilátor, infuzní technika, odsávačka) – Položka zahrnuje přístroje, které jsou nezbytné pro dosažení standardu plně vybaveného JIP lůžka. Ventilátor v rámci dosažení standardního vybavení JIP lůžka nepředstavuje povinnou výbavu, tj. plně vybavené JIP lůžko nemusí zahrnovat ventilátor.