Ministerstvo zdravotnictví nově přechází na doménu mzd.gov.cz. Více informací.

Výsledky výběrového řízení dotačního programu MZ ČR Národní program řešení problematiky HIV/AIDS pro rok 2014

Vytvořeno: 17. 12. 2013 Poslední aktualizace: 17. 12. 2013

                                                                                                                                                                                                                                                                  Čj.:46176/2013/SOZ

 

Ministerstvo zdravotnictví ČR – sekce ochrany a podpory veřejného zdraví – hlavní hygienik ČR a náměstek ministra pro ochranu a podporu veřejného zdraví oznamuje výsledky výběrového řízení dotačního programu MZ ČR Národní program řešení problematiky HIV/AIDS pro rok 2014.

Do výše uvedeného výběrového řízení bylo pro rok 2014 předloženo celkem 34 Žádostí o poskytnutí státní dotace na realizaci projektu řešení problematiky HIV/AIDS (dále jen Žádostí), z toho 27 Žádostí splnilo veškeré požadavky stanovené schválenou Metodikou pro žadatele o poskytnutí státní dotace v rámci Národního programu řešení problematiky HIV/AIDS pro rok 2014, a proto byly zařazeny do výběrového řízení a byly Komisí Ministerstva zdravotnictví pro posuzování žádostí o poskytnutí státní dotace na realizaci projektů prevence HIV/AIDS v rámci dotačního programu MZ ČR Národní program prevence HIV/AIDS (dále jen Komise) posuzovány. 7 předložených Žádostí bylo pro formální nedostatky vyřazeno (Tabulka
č. 3_Žádosti vyřazeny pro formální nedostatky).

Porada vedení Ministerstva zdravotnictví, na základě návrhu Komise, doporučila panu ministrovi k finanční  podpoře celkem 18 Žádostí (Tabulka č. 1_Žádosti doporučené k podpoře) a 9 Žádostí k finanční podpoře nedoporučila (Tabulka č. 2_Žádosti nedoporučené k podpoře). Na dotaci není právní nárok.

Po schválení státního rozpočtu, rozpočtu Ministerstva zdravotnictví a přidělení finančních prostředků na výše uvedený dotační program, bude na webových stránkách MZ zveřejněn seznam podpořených projektů s výší schválené dotační částky, včetně konkretizace v jednotlivých položkách. Úspěšným žadatelům bude zasláno Rozhodnutí o poskytnutí finančních prostředků na realizaci projektu řešení problematiky HIV/AIDS pro rok 2014 včetně  přílohy. Následně poskytovatel dotace (tzn. MZ) zašle avízo o odeslání dotačních prostředků dle specifikace v příloze  Rozhodnutí.

 

 

 

Přílohy