Národní program řešení problematiky HIV/AIDS pro rok 2014

Finanční vypořádání neinvestičních dotací ze státního rozpočtu dotačního Národní program řešení problematiky HIV/AIDS pro rok 2014

V příloze Vám zasíláme tři listy formuláře na závěrečné vypořádání dotací ze státního rozpočtu, poskytnutých Vám Ministerstvem zdravotnictví ČR na rok 2014. Jsou to: a) formulář  Finanční vypořádání dotací ze […]

19. 12. 2014 Celý článek »

Informace k Závěrečné zprávě

Informace k Závěrečné zprávě o splnění projektu prevence HIV/AIDS realizovaného v roce 2014 v rámci dotačního programu MZ ČR Národní program řešení problematiky HIV/AIDS  Závěrečnou zprávu o splnění projektu (řádně vyplněnou část A […]

5. 12. 2014 Celý článek »

Formulář – ŽÁDOST o změnu Rozhodnutí o poskytnutí neinvestiční dotace ze státního rozpočtu ČR na rok 2014

Ministerstvo zdravotnictví – sekce ochrany a podpory veřejného zdraví uveřejňuje formulář – ŽÁDOST o změnu Rozhodnutí o poskytnutí neinvestiční dotace ze státního rozpočtu ČR na rok 2014 nebo Rozhodnutí o […]

12. 3. 2014 Celý článek »

Konkretizace finančních částek v jednotlivých položkách podpořených projektů prevence HIV/AIDS pro rok 2014

17. 2. 2014 Celý článek »

Výsledky výběrového řízení dotačního programu MZ ČR Národní program řešení problematiky HIV/AIDS pro rok 2014

                                                                                                                                                                                                                                                                  Čj.:46176/2013/SOZ   Ministerstvo zdravotnictví ČR – sekce ochrany a podpory veřejného zdraví – hlavní hygienik ČR a náměstek ministra pro ochranu a podporu veřejného zdraví oznamuje výsledky výběrového […]

17. 12. 2013 Celý článek »

Národní program řešení problematiky HIV/AIDS pro rok 2014

Ministerstvo zdravotnictví České republiky (MZ ČR) – sekce pro ochranu a podporu veřejného zdraví vyhlašuje výběrové řízení k dotačnímu programu „Národní program řešení problematiky HIV/AIDS“ pro rok 2014. V rámci […]

6. 8. 2013 Celý článek »

Metodika pro žadatele o poskytnutí státní dotace v rámci Národního programu řešení problematiky HIV/AIDS

6. 8. 2013 Celý článek »