Výsledky výběrové komise pro 9. a 10. výzvu IOP

Vytvořeno: 30. 7. 2012 Poslední aktualizace: 30. 7. 2012

Dne 27.  6. 2012 zasedala Výběrová komise pro 9. a 10. výzvu IOP ustanovená ze zástupců Ministerstva zdravotnictví ČR, odborných společností, Asociace krajů ČR, Svazu měst a obcí a NNO.

Výběrová komise provedla výběr Žádostí o poskytnutí dotace předložených do 9. a 10. výzvy Integrovaného operačního programu, oblasti intervence 3.2 Služby v oblasti veřejného zdraví.
 
Výběrová komise v rámci 9. výzvy doporučila k financování 6 projektů v celkové výši 127 704 832 Kč a v rámci 10. výzvy 15 projektů v celkové výši 228 272 762,20 Kč
Seznam doporučených projektů k financování pro 9. 10. výzvu naleznete zde.